Statik Tasarım
Statik proje; Bir yapının veya bir elemanının belirli bir uyarmaya maruz kaldığında nasıl davrandığını öğrendiğimiz bir yöntem veya araçtır.Diğer bir deyişle, uygulanan yük koşulları altında bir yapıdaki iç kuvvetleri (eksenel kuvvet, kayma kuvveti, moment), gerilme, sapma vb. hareketlerin tespiti ve raporudur.


Ülkemiz büyük oranda deprem bölgesinde olması nedeniyle yapılan yapıların önceliği deprem esnasında içinde yaşayanların hiçbir zarar görmeden dışarıya çıkabilmelerini sağlamaktır. Ekonomik bir yapı yapmak için statik projenin doğru yapılması gereklidir. Ekibimiz içinde bulunan deneyimli inşaat mühendislerimiz ile birlikte sizlere güvenilir, ekonomik ve estetik yapılar yapıp içinde huzur içinde yaşamanıza yardımcı olacağız.