Metraj ve KeşifMetraj, bir inşaatı meydana getiren yapı elemanlarının yapılması için kullanılacak malzeme ve yapılacak işlerin miktarlarının tespit edilmesi amacıyla; her bir yapı elemanının ayrı ayrı ölçülmesi, bu ölçümlerin bir cetvele aktarılarak tüm yapıdaki iş kalemleri miktarlarının detaylı olarak hesaplanması işlemidir. Metraj; proje üzerinden de yapılabilir, mevcut bir yapıda yerinde ölçüm yapılarak da yapılabilir. 

Ekonomik bir yapı inşaa etmek için metraj ve keşif işlemlerinin çok dikkatli yapılması gereklidir. Gözden kaçırılan hatalı birim kullanımı gireceğiniz ihaleyi kaybetmenize, süre kaybına ve az veya çok malzeme tedarikine yol açabilir.

Ekibimiz içinde bulunan deneyimli inşaat mühendislerimiz tarafından istediğiniz yapının metraj ve keşfini en doğru şekilde, minimum hata payında ve en kısa sürede yapabiliriz.